PODIUM READER

โพเดียมช่วยผู้บรรยาย เพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบ Multimedia พร้อมชุดลำโพงคุณภาพสูงจาก Response

สอบถามเพิ่มเติม

สนใจในสินค้า สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ โทร & ไลน์ ไอดี : 0829694195